Wat is de Republic of Letters?

De term Republiek der Letteren ofwel Res Publica Litterarum werd het eerst door Erasmus gebruikt. Tot ver in de achttiende eeuw bedoelde men daarmee het idee van een geleerdengemeenschap die tijd en ruimte overschreed en die boven de beperkingen van de moedertaal, godsdienst en nationaliteit uitsteeg. Deze Europese geleerde broederschap dreef op correspondenties en op persoonlijke ontmoetingen. Afstand mocht geen rol spelen, afkomst evenmin.

De Republic of Letters wil het oude ideaal van de Republiek der Letteren in ere houden door het contact tussen sprekers van verschillende talen door middel van vertalingen te bevorderen.

Vertalingen
Nederlands English
plaat bg

Briefschrijvende jongeman bij geopend venster (1662-1665)

van Gabriel Metsu

Foto met toestemming van
de National Gallery of Ireland, Dublin